Třída kvarta, kterou čtyři roky vedla třídní učitelka Iva Lukášková, obdržela pamětní listy od vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Městského úřadu v Prachaticích Růženy Štemberkové.