Hokej v kruhu

Na ledě vyznačíme kruh o průměru šesti až osmi kroků. Doprostřed se postaví jeden hráč. Ostatní hráči s hokejkami se rozestaví kolem kruhu. Každý z nich chrání úsek mezi sebou a svým pravým (nebo levým) sousedem. Střední hráč se snaží vypálit úderem hokejky dřevěnou kouli (nebo puk) za obvod kruhu. Úkolem ostatních je odrazit kouli nebo puk, nepustit jí z kruhu. Hráč, kterému koule unikne, opustí svůj úsek a mění si místo se středním. Na začátku hry můžeme rozdělit hráče do dvou stejných družstev. Puštěné koule jdou na vrub jednomu nebo druhému družstvu. Každá puštěná koule je jeden trestný bod.

Na výzvu

Hráči se rozdělí na dvě stejná družstva asi po patnácti členech a nastoupí do řad proti sobě. Vzdálenost mezi řadami je patnáct až dvacet kroků. Obě družstva se rozpočítají po pěti (prvý, druhý až pátý). Každý hráč si zapamatuje, kolikátý je. Na znamení rozhodčího začínají hru první z jednoho družstva, přijíždějí k hráčům druhého družstva. Ti mají nastavené pravé ruce. Hráči prvního družstva jedou podél jejich řady nejvýše dvakrát tam a zpět. Ve vhodném okamžiku vyzvou (tedy plácnou do ruky) některého hráče soupeřova družstva a hned se co nejrychleji vracejí ke svým. Všichni vyzvaní se snaží dohonit hráče, kteří je vyzvali a dotknout se jich dříve, než projedu řadou svého družstva. Jestliže se hráči druhého družstva podaří dotknout se hráče, který ho vyzval, odvede jej do svého družstva a zařadí za sebe. Jestliže se však vyzývajícímu podaří pronásledovateli uniknout, musí se vyzvaný zařadit do nepřátelského družstva. Potom dá rozhodčí znamení a hráči si vymění úlohy: první druhého družstva vyzývají a hráči prvního družstva očekávají vyzvání s předpaženými pravicemi. Potom střídavě vyzývají druzí obou družstev, za nimi třetí a dále. Každý hráč tedy vyzývá jen jednou. Vyzván však může být i několikrát, má tak možnost přetáhnout i několik hráčů. Družstvo, které má na konci více hráčů než na začátku, vítězí. Nejlepším jednotlivcem ve hře je ten kdo přivedl do svého družstva největší počet hráčů.