„Nyní dochází k výuce devatenáct žáků, v příštím školním roce jich bude celkem sedmnáct. Minimální hranice pro dvoutřídní školu je šestnáct žáků. V případě počtu patnácti žáků by se tak z dvoutřídní školy stala škola jednotřídní,“ přiblížil zastupitelům, co pro školu představuje nová vyhláška, ředitel Vladimír Trávníček. Upřesnil tak souvislost, jaký by měla jednotřídka dopad na veřejnost. S tímto problémem souvisel i e–mail adresován ministryni školství, ale kladné vyrozumění škola neobdržela.
Dále ředitel základní školy seznámil jak členy zastupitelstva, tak i rodiče budoucích žáků, co škola dětem a rodičům nabízí. Čtyři budoucí prvňáčci mají s rodiči možnost nejen zúčastnit se dvouměsíčního grafomotorického kurzu, ale také si v červnu mohou vyzkoušet, jak se sedí ve školních lavicích před nástupem do první třídy.
„Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření, které mělo ukázat, jakou školu si rodiče přejí a co by ve škole případně změnili, tak žáci přešli z výuky německého jazyka na jazyk anglický. „Ten se žáci učí od letošního roku,“ uvedl Vladimír Trávníček a dále dodal, že zcela novým předmětem pro žáky dle školního vzdělávacího programu (ŠVP) bude Informatika.
Základní škola již nyní využívá při výuce počítačovou učebnu, kterou by chtěla dovybavit zpětným dataprojektorem. „S tím bychom mohli promítat na plátno například fotky z různých výletů,“ upřesnil použití ředitel Vladimír Trávníček.