To platí o pravidelném setkání vedení města Volary s tamními seniory. „Nechceme, aby bylo příliš jiné. Každý rok se setkáváme se seniory, které seznamujeme pravidelně s děním ve městě za uplynulé období a s plány na další rok, ať už se to týká investic, nebo kulturních a společenských akcí,“ poznamenala starostka Volar Martina Pospíšilová. K setkání patří především i kulturní program. „Vždy se snažíme o to, aby příležitost dostaly všechny věkové generace. To se nám letos, myslím si, podařilo na sto procent,“ zvažuje starostka. Tradiční setkání je letos naplánováno na 25. února od 15 hodin ve společenském sále radnice. „S vystoupením pobaví přítomné seniory nejen děti z mateřské školy, ale také Svaz důchodců z Prachatic se svými country tanci. Po celou dobu setkání zpříjemní hudební vystoupení budějovická kapela Drobek,“ doplnila Pospíšilová. Ačkoliv senioři patří k nejpočetnější skupině návštěvníků téměř všech městských akcí, výhradně pro ně je pořádána jen tato. „Pak ještě v květnu pořádáme setkání se zdravotně postiženými. Bohužel, ve Volarech nemáme žádnou organizaci důchodců ani jejich klub, abychom je mohli tímto způsobem podporovat,“ posteskla si starostka. Přes veškerou snahu zpříjemnit seniorům jejich dny kulturní a společenskou nabídkou, nejvíce vedení města trápí neodpovídající stav domu s pečovatelskou službou. „V loňském roce jsme se ucházeli o dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj, kdy byla možnost získat na jeden projekt až půl milionu EUR. Bohužel nám to nevyšlo. V letošním roce opět vyhlásilo dotační program na podporu bydlení formou domů s pečovatelskou službou, ale už není možné získat půl milionu, ale jen dvě stě tisíc EUR. To nejsme schopni z vlastního rozpočtu dotovat,“ upozornila Martina Pospíšilová. Podle jejích dalších slov to ale neznamená, že by Volarští projekt zcela odložili. „Snažíme se najít další vhodné dotační tituly, a to jak přes ministerstvo pro místní rozvoj, tak přes ministerstvo práce a sociálních věcí,“ ubezpečila starostka. Bohužel, současný dům s pečovatelskou službou, byť by si zkvalitnění podmínek jeho obyvatelé zasloužili, se toho zřejmě nedočká. „To je bolavé místo. Objekt je v takovém stavu, že kdybychom do něho investovali větší částku, byl by to problém. Dům sice má jednotlivé byty pro klienty, ale sociální zařízení a kuchyňka jsou společné na chodbě. Jakákoli rekonstrukce rozvodů by znamenala rekonstrukci celého objektu,“ zdůraznila starostka Pospíšilová.