Začali jsme hned ráno, kdy jsme si prohlédli Jihočeské muzeum, známé náměstí Přemysla Otakara II., Samsonovu kašnu a Černou věž, ze které jsme měli krásný výhled na celé České Budějovice i náměstí. Poté jsme se sešli u Jihočeského muzea s průvodcem, panem Kardou, který nám nejprve řekl něco o historii města, pak nás provázel od jedné památky ke druhé.
Prohlédli jsme si například chrám sv. Mikuláše, dominikánský klášter, zbytky městského opevnění, Solnici, Železnou pannu, radnici a další zajímavé památky. Kromě Jihočeského muzea jsme navštívili i Muzeum koněspřežky, kde jsme viděli zajímavý krátký film o vzniku a fungování koněspřežné železnice, která spojovala České Budějovice s Lincem.
Z průvodcova výkladu jsme si psali poznámky a památky si sami fotografovali.
Tato exkurze se velmi povedla. Už teď se těšíme, až pojedeme příští rok do hlavního města Praha.

ERIKA SZPUKOVÁ
ZDEŇKA ZÁMEČNÍKOVÁ
studentky