Byl pro ně připraven program, který byl rozdělen do dvou bloků: 1. vystoupení dětí, 2. slavnostní předání Osvědčení o zájmovém vzdělávání.
Děti a jejich vedoucí zájmových útvarů si připravili ukázky ze své celoroční práce, která vychází z cílů Školního vzdělávacího programu DDM Prachatice.
Osvědčení o absolvování zájmového útvaru, které se vydává, se stane součástí portfolia každého účastníka zájmového vzdělávání. Je vydáváno na základě § 111, zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon. Je pro účastníky zájmového vzdělávání vysvědčením, které slouží jako doklad např. u přijímacích zkoušek na speciální školy (uměleckého směru).
Všem účastníkům a jejich vedoucím tímto děkujeme za přípravu tohoto slavnostního odpoledne, městu Volary za květiny a Základní škole Volary za technickou výpomoc a drobné dárečky.

VLADIMÍRA LASCHOVÁ
DDM Volary