Ty pak podle slov tiskové mluvčí Finančního úřadu v Českých Budějovicích Jaroslavy Musilové musejí uhradit do konce května.
„Do vyměření daně byly zahrnuty i případné změny průměrné základní ceny zemědělských pozemků a obcemi vyhlášené nové hodnoty koeficientů či změněné místní koeficienty,“ upřesnila Musilová. Dodala, že daňové složenky dostanou poplatníci v první polovině května tak, aby stihli včas vyměřenou daň za rok 2010 uhradit. „S ohledem na nezbytné lhůty převodu finančních prostředků poštou či bankou je nutné zadat provedení platby v předstihu, neboť v letošním roce poslednímu dni splatnosti předchází víkendové dny 29. a 30. května,“ uzavřela Musilová.