Glejty potvrzující jejich způsobilost ke čtení jim předával místostarosta města Martin Malý, který také žáčkům popřál hodně štěstí do dalšího studia. „Do této chvíle vám předčítali hlavně rodiče nebo paní učitelky. Teď se karta obrací a můžete jim všem dokázat, že to již zvládnete sami,“ řekl místostarosta. Samotné pasování potom prováděl spisovatel a výpravčí v jediné osobě Pavel Kozák z Volar. Ten malým čtenářům popřál, aby se jim s knihou, která je nejrychlejším dopravním prostředkem na světě, cestovalo stejně příjemně, jako v šumavských lokálkách. Ještě před slavnostním pasováním děti předvedly scénky, které si připravily pod vedením svých třídních učitelek. Byla to mimo jiné i pohádka o cestování ve vlaku. Tou výpravčího Romana Kozáka potěšily.

Radek Štěpánek