Prioritami školy pro tento rok jsou výuka jazyků, tělesná výchova a výchova ke zdravému životnímu stylu, schopnost žáků samostatně získat informace, ty pak zpracovat a hlavně je po přidání vlastní myšlenky prezentovat.

Učí se i nejmenší

Od letošního školního roku začínáme s „výukou“ angličtiny v mateřské škole, kde děti hravou formou v době, kdy jim učení jde prakticky samo, získají základy jednoduchého jazyka. Současně nabízíme v 1. a 2.třídě kroužek anglického jazyka, od 3.třídy se pak děti učí jazyk jako součást učebního plánu.

Do budoucna bychom chtěli připravit partnerství se školou z některé anglicky mluvící země, případně země, kde se angličtina vyučuje, což by umožňovalo žákům písemný, e-mailový nebo i osobní kontakt se svými vrstevníky.

Důležité návyky

Škola chce podporovat své žáky ve sportovních aktivitách, vést je k dodržování základních hygienických a stravovacích návyků. 5. – 9.ročník má od letošního školního roku tři hodiny tělocviku, žáci mohou chodit na volitelný předmět sportovní hry. Počítáme s pořádáním štafetového maratonu, který měl loni úspěch, chtěli bychom pro žáky připravit i další soutěže, ke kterým lze řadit například školní triatlon a podobně.

Svůj názor

Vyučující všech předmětů budou podporovat žáky v samostatné práci, v její prezentaci před třídou. Chceme naučit žáky „mít svůj názor“ a dokázat se o něj „poprat“. Důležité je také, aby se žáci uměli ohodnotit, a to, jak navzájem, tak i sami sebe. Velice nutné je, aby žáci uměli vyhledat a zpracovat informace. K tomu mají žáci k dispozici internet, pro práci s textem mohou využívat také školní knihovnu. Samozřejmostí pak zůstává účast naší školy na okrskových i okresních soutěžích a olympiádách, na nichž naši žáci získávají pravidelně dobrá umístění a jsou tak schopni konkurovat i ostatním velkým školám.

Součástí je umění

Na tradičně vysoké úrovni bychom chtěli udržet také činnost základní umělecké školy, která je naší součástí.

V hudebním, výtvarném a literárně dramatickém oboru se zde učí více než sto dvacet žáků. Samozřejmě i naši nejmenší, tedy „mateřáčci“ budou nadále pokračovat ve svých kulturních, sportovních, vzdělávacích a ostatních aktivitách stejným způsobem jako doposud.