„Nové CT se nám podařilo získat téměř na den přesně po devíti letech. Staré jsme kupovali v říjnu roku 2000 za necelých šestnáct milionů. Nový přístroj stál díky podmínkám dodavatele téměř stejnou částku a za ni jsme získali kromě vlastního CT také servery, softwary a speciální stanice na zpracování dat,“ potvrdil ředitel Nemocnice Prachatice Bohumil Ondřich.


CT pracoviště sestává z vyšetřovny, kde se nachází vlastní CT a kde se provádí náběr dat. Ta jsou transportována do počítačového centra. Vyšetření je řízené radiologickým asistentem spolu s lékařem z ovladovny oddělené od vyšetřovny olověným sklem. Jak uvedl primář radiodiagnostického oddělení prachatické nemocnice Zdeněk Krtouš, před devíti roky poprvé v Prachaticích začali pracovat na computerovém tomografu. „Byl to spirální jednořadý přístroj. Nyní uvádíme do provozu Aquilion od stejné firmy. Jedná se o 64 řadé CT. Za devět let prodělal CT přístroj obrovský skok kupředu. Jsme rádi a pyšní na to, že máme tento přístroj. V České republice totiž není mnoho pracovišť, která pracují na této generaci CT. Musím říct, že vedení nemocnice projevilo značnou dávku prozíravosti, když vzhledem k předpokládané době životnosti přístroje vypsalo výběrové řízení právě na tento typ CT. Doufám, že práce na tomto přístroji bude přínosem nejen pro nás, radiology, ale že přinese prospěch všem klinickým oddělením v nemocnici a především našim pacientům,“ shrnul úvodem primář radiodiagnostického oddělení prachatické nemocnice Zdeněk Krtouš.


Nový přístroj má obrovskou denní průchodnost, kterou podle primáře Krtouše není nemocnice schopna naplnit. „Kapacitu CT nejsou schopna naplnit ani nesrovnatelně větší pracoviště. I při počtu pacientů, které vyšetříme, je ale mnohem větší problém vyšetření popsat. Zatímco ze starého přístroje bylo v průměru 30 až 150 snímků, nové CT umožní v průměru kolem dvou tisíc a více snímků. Znamená to, že dva lékaři jsou plně vytíženi a ani přístroji nestačí v popisování,“ uvedl Zdeněk Krtouš. Pro další srovnání dodal, že na starém přístroji se provádělo vyšetření břicha v šíři vrstvy sedm centimetrů v jednom řezu, nové CT umožní v každém řezu šíři vrstvy půl milimetru. Rychlejší je i rotace rentgenky, vytváří se tím i více zdrojových obrazů, které je potřeba prohlédnout. S vyšší kvalitou zdrojových obrazů jsou nesrovnatelně kvalitnější i další rekonstrukce.


Podobná dvě zařízení vlastní také v českobudějovické nemocnici. Podle informace dodavatele slouží jeden na traumatologii a jeden interním oddělení jako kardiologický. V rámci jižních Čech na dalších pracovištích takový typ CT už není. V Prachaticích bude nové CT sloužit prakticky 24 hodin denně. „Vždy tu někdo je. Přístroj je schopen vyšetřovat zhruba po čtvrthodině, než se nahřeje a za tu dobu lékař přijede,“ doplnil primář Krtouš k využití CT pro náhlé případy mimo klasické ordinační hodiny. Starý přístroj dodavatelská firma ekologicky zlikvidovala.


Využít nové CT mohou kromě pacientů z bývalého okresu Prachatice také pacienti ze vzdálenějších míst Jihočeského kraje. „Spádová oblast je dána jistými zvyklostmi. Přednostně jsou vyšetřováni pacienti z Prachaticka, ale jsou zvyklí do Prachatic posílat pacienty i lékaři z Vodňan. Máme dobré pojednávací doby, takže pokud někde vyšetření vázne, mohou k nám přijet i pacienti z Českobudějovicka,“ dodal primář Krtouš. S novým přístrojem se pracovníci radiodiagnostického oddělení seznamují zhruba týden, nicméně vyšetření pacientů jsou již na denním pořádku. Výhodou podle primáře oddělení je v tomto případě to, že personál přešel na přístroj od stejného výrobce, takže ovládání je velice podobné, což čas zaškolení zásadně zkracuje.


„Jsme rádi, že jsme nové CT dodávali znovu do Prachatic, které byly vlastně první instalací přístrojů počítačové tomografie nového typu v roce 2000 v České republice. Už v té době se jednalo o špičkovou techniku a v současnosti se jedná opět o vysoce kvalitní moderní zařízení,“ uvedl za dodavatele Otakar Pluhař.


Moderní CT svou rychlostí vyšetření současně méně zatěžuje organismus pacienta. „Obecně platí, že radiační zátěž cérečka je vysoká, ale právě rychlost ovlivňuje radiační zatížení pacienta, které je oproti původnímu přístroji nižší. Svým výkonem umožní za jednu otočku pořídit 120 obrázků. Přístroj navíc v sobě obsahuje modul, který umožní, aby si podle základních scanů sám přidává nebo ubírá. Na starém jsme pouze mohli nastavit nějakou hodnotu a na ní proběhlo celé vyšetření. Nový přístroj provede dva scany a ví, že v některém místě může být nižší dávka záření při stejné kvalitě obrazu,“ vysvětlil primář Krtouš. O rychlosti vyšetření hovoří například i fakt, že celý pacient může být na tomto přístroji vyšetřen za sedmnáct sekund.
Pomocníkem bude nové CT také pro pacienty, kteří, pokud dobře dopadne vyjednávání s centrálou VZP v Praze, budou využívat služby ortopedického oddělení Nemocnice Prachatice. „Přístroj dokonce umožňuje modul odstraňování kostí. Znamená to, že si lékař bude moci na snímku odstranit například část kloubu a vidí tak lépe do kloubní jamky. Takovou možnost dřívější softwery neumožňovaly. Kromě toho nový přístroj umožní například také odstraňování artefaktů kovových částí. To byl vždy hlavně u rentgenových snímků problém. Všude, kde se objevovaly kovové části se na snímku objevovaly hvězdicové artefakty, které překrývaly okolí a nebylo tam nic vidět,“ doplnil Otakar Pluhař.
Miroslav Fuchs