Pro kontrolu si vybrali neděli 19. a středu 22. prosince. „V uvedené dny provedli strakoničtí celníci v katastru obce Strážný na Prachaticku dvě kontrolní akce, jejichž cílem bylo zjistit, zda se na místních tržnicích nebo v kamenných obchodech skladuje, nabízí nebo prodává zboží, u kterého existuje důvodné podezření, že je na něm umístěno stejné nebo zaměnitelné označení s ochrannou známkou bez souhlasu majitele ochranné známky nebo zboží bylo vyrobeno bez souhlasu majitele autorských práv (CD, DVD),“ shrnul tiskový mluvčí Celního ředitelství České Budějovice Vladimír Pešek.
Výsledkem podle jeho slov bylo zajištění většího množství zboží, u kterého existuje podezření z porušení práv duševního vlastnictví a autorského práva. „Škoda způsobená majitelům ochranných známek a autorských práv by v případě prodeje takového zboží činila více než 1,736 milionu korun,“ doplnil mluvčí.
Strakoničtí celníci, kteří se zaměřili především na dvě místa, překvapili hlavně prodejce v na tržnici zvané Mirage. „Zde zajistili padělky za zhruba 1,529 milionu korun. Jednalo se převážně o textilní výrobky, ale také bylo zajištěno větší množství CD a DVD nosičů,“ popsal Vladimír Pešek výsledek první kontroly. Ve druhém případě zkontrolovali strakoničtí celníci prodejní stánky na tržnici zvané Kravín, kde zajistili padělky za více než 207 tisíc korun. „Ve všech případech se majitele zboží nepodařilo zjistit. Jak je v těchto případech obvyklé, asijští trhovci před celníky utekli,“ doplnil informace ke kontrolním akcím Vladimír Pešek.

Zajištěné padělky
Od začátku roku 2010 jihočeští celníci zajistili padělky rozmanitých druhů zboží za téměř 142 milionů korun. Jen za poslední tři měsíce celníci zajistili padělky za více jak 64 milionů korun. Největší množství zajištěného zboží připadá na CD a DVD nosiče a textilní výrobky.