Zhruba po měsíci prací dodavatel stavby do konce tohoto týdne rekonstrukci místí komunikaci dodělá. I tato komunikace patřila k letitým a tedy i poničeným, postupnou rekonstrukcí vozovek dá obecní úřad místní komunikace do pořádku.
„Zbývá ještě položit koberec a dodělat chodníky,“ uvedl starosta obce Stanislav Chval.
S běžnými opravami, které se provádějí během roku, musí obec ve svém rozpočtu počítat. Na plánovanou akci ubylo v rozpočtu obce vyčleněno zhruba milion sedm set tisíc korun.
„Zhruba dvě stě metrů zrekonstruované místní komunikace a přibližně čtyři sta metrů chodníků až k nové zástavbě vyčerpá prostředky, které byly v rozpočtu na opravu komunikace dané,“ uvedl závěrem Stanislav Chval.