Jsou zde zahrnuty například opravy místních komunikací, rekonstrukce kina včetně sociálního zařízení v Kulturním domě Čkyně. Po úpravách by kulturní dům sloužil k činnosti ochotnického divadelního souboru, tedy k nacvičování a různým aktivitám domácí scény.
Mezi další vyjmenované projekty patří i například rekonstrukce synagogy či rekonstrukce kabin a sociálního zařízení na fotbalovém hřišti.
„Revitalizace parku a dětských hřišť, kde bychom na zelených plochách a v parcích připravili místa ke hrám pro děti,“ uvedl starosta obce Stanislav Chval.
V soupisu akcí obec počítá také s opravami drobné venkovské architektury. „V tomto případě se jedná například o rekonstrukci kapliček, křížků a podobně. Reálnou akcí může být i rozšíření kapacity vodojemu,“ uvedl starosta obce Stanislav Chval.
Zastupitelstvo obce schválilo všechny tyto akce, které by obec mohla v následujících šesti letech realizovat, ale znění nemusí být konečné. „Návrh akcí a projektů se může rozšiřovat či přidávat o nové,“ doplnil starosta Stanislav Chval.