ČSAD Autobusy nádraží prodají, načež jej nebudou nemuset udržovat a investovat tak do něho peníze.
Všechna nádraží, která mělo ČSAD v plánu prodat, přednostně nabídlo k odkupu obecním a městským úřadům, mezi které patří také Čkyně.
„Čekáme na to, s jakou verzí smlouvy či návrhem přijdou realitní zprostředkovatelé ze strany ČSAD,“ uvedl starosta obce Stanislav Chval.
Obecní úřad svůj návrh a podmínky již předložil. „Nabídli jsme tři splátky po dvou set padesáti tisících korunách s tím, že zastávka s čekárnou bude zachována. Cílem je, aby nádraží sloužilo svému účelu pro obyvatele Čkyně,“ uvedl Stanislav Chval.
Podpisu smlouvy mezi oběmi stranami bude předcházet dohoda na jejím konečném znění a následné přistoupení na stanovené podmínky.
Autobusové nádraží vlastnila před léty obec. To bylo ale bezúplatně převedeno. „Nyní jej musíme vykoupit zpět. Pokud bychom ho neodkoupili, ČSAD by nádraží nabídlo k prodeji komukoliv, kdo by o něj měl zájem. Neměli bychom tak jistotu, že by zastávky byly zachovány a sloužily účelu, pro který byly postaveny,“ vysvětlil starosta Stanislav Chval.
„Kdy smlouvu podepíšeme není zatím zřejmé. Druhý krok nyní záleží na ČSAD. Po podpisu tak může být nádraží přepsáno v katastru nemovitostí obecnímu úřadu,“ dodal k budoucnosti nádraží Stanislav Chval.