Deníku to potvrdila vedoucí oddělení komunikace ÚZSVM Jana Rennerová.
„Jednalo se o komplikovaný případ, kdy zaměstnanci úřadu museli nejprve dohledat všechny spoluvlastníky, aby získali jejich souhlas s převodem pozemku na obec. ÚZSVM se ve spolupráci s obcí Stachy podařilo zajistit vyjádření dalších dvanácti spoluvlastníků, z nichž jeden měl trvalý pobyt mimo území České republiky. Po zajištění souhlasu všech spoluvlastníků již nic nebránilo v bezúplatném převodu pozemku na obec,“ upřesnila Rennerová.
Převod pozemků ve Stachách nebyl rozhodně poslední. Úřad i nadále pokračuje v identifikaci pozemků pod komunikacemi a jejich předávání obcím. Jedním z důvodu předání je totiž také získávání dotací na opravy komunikací. Úřad však často naráží na nevyjasněné vlastnické vztahy.