Pro blížící se zimní sezonu vedení města s výrazně odlišným způsobem údržby městských komunikací nepočítá. „Bude to podobné jako v letech minulých. Silnice jsou rozděleny podle důležitosti, jsou nastaveny časy, do kterých vše musí být průjezdné, zajištěn pohyb lidí, techniky, způsoby komunikace. Ale je tu jedna změna,“ tvrdí starosta Vimperka Pavel Dvořák.

Poslaneckou sněmovnou a senátem byl schválen takzvaný „chodníkový zákon“. V podstatě je nové hlavně to, že za veškerý úklid zodpovídá vlastník. „My se k tomu hlásíme, ale tak, jak hovoří zákon, je to těžko realizovatelné. Proto budeme stejně, jako v případě silnic, určovat prioritu také pro chodníky,“ vysvětluje starosta.

V prvním sledu se tedy budou udržovat nejdůležitější chodníky a tomu bude odpovídat i čas, do kdy by měly být uklizené. „První v odstraňování sněhu musí být chodníky ke školám, zdravotnickým zařízením, k autobusovým zastávkám, páteřním směrům pohybu lidí, k nákupním centrům,“ stručně shrnul starosta Dvořák s tím, že na ostatní chodníky se dostane až podle možností.

Ani techniku, ani lidi město přidávat nechce. „Ani nedokážeme odhadnout, kolik by stála další odklízecí četa a strojní vybavení, když chodníků máme více než 21 kilometr. Průměrná zima nás stojí tři miliony korun. Nebudeme fňukat a ani nechceme po městě dávat cedule, že se chodník v zimě neudržuje. Věříme, že to lidé pochopí a v kalamitních situacích pomohou,“ tvrdí starosta.

Město má pojištění odpovědnosti za úrazy kvůli neuklizeným chodníkům. „Máme každý rok tak dva až čtyři případy, že se někdo zraní na našem majetku. Podíváme se na to, zda pojištění odpovídá aktuálnímu stavu. Současně ale upozorňuji, že jak město, tak pojišťovny se brání stoprocentnímu plnění. Člověk se má chovat tak, aby úrazům předcházel,“ dodal Pavel Dvořák.

Jak uvedl dále, věří, že se městu podaří i v nových podmínkách zimní údržbu zajistit vlastními a nasmlouvanými silami tak, aby nezkolaboval systém. „Myslím si, že po zkušenostech z minulých let to funguje. Ale jsme v horské oblasti a nikdy to nebude ideální a nikdy nebudeme spokojeni, vždy bude nějaká prodleva. Věřím ale, že lidé budou ochotni tolerovat určité nedostatky na straně jedné, pokud na té druhé uvidí maximální úsilí lidí i techniky,“ doufá starosta Vimperka Pavel Dvořák.