Vedení obce se nejprve seznámilo s návrhy zájemců o pronájem. Po vyhodnocení nabídek na provoz odsouhlasilo pěti hlasy návrh uzavřít smlouvu o pronájmu nebytových prostor s jedním ze zájemců a pověřilo starostku k jejímu podpisu. Smlouva je na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou.