„Anketa bude zaměřená na připomínky, poznatky či náměty, které mají obyvatelé vůči vedení obce a činnosti zastupitelstva,“ řekla starostka Chluman Ivana Vlková, jaký účel bude plnit anketní šetření. Obyvatelé tak dostanou jedinečnou příležitost vyjádřit se, pokud se jim něco nelíbí.