V letošním roce poprvé mohli navíc také hlasovat v internetové anketě. Této možnosti ale využilo pouze pět lidí z celkově devatenácti odpovědí, které na obecní úřad došly. I tak je anketa spokojenosti podle starostky obce Ivany Vlkové důležitým nástrojem zpětné vazby a možnost, jak se obyvatelé mohou k dění v obci anonymně vyjádřit.

„V anketě jsou čtyři hlavní otázky – připomínky k činnosti zastupitelstva, pozitiva a negativa v obci, a ostatní připomínky k tomu, co se v obci děje. V letošním roce se obyvatelé vyjadřovali nejvíce v kolonce pozitiv, což nás těší. Ale podnětné jsou i připomínky a nesouhlas,“ vysvětlovala Ivana Vlková.

Z ankety například vyplývá, že lidé vítají schůze obyvatel mimo veřejné schůze zastupitelstva, které obec pořádá vždy na jaře a na podzim.
„Pro obyvatele je to možnost, jak ovlivnit důležité věci v chodu obce. Na těchto schůzích je seznámíme vždy s s nejdůležitějšími kroky, které podnikáme, a je velký prostor pro volnou diskusi. Ta je pro život v obci potřeba nejvíce,“ vysvětlovala starostka s tím, že i anketa spokojenosti by měla přispět k tomu, aby obyvatelé mohli zastupitele informovat o vlastních nápadech.

Dalšími záležitostmi, na které v anketě obyvatelé upozorňovali, je například nepřehledná dopravní situace v obci či nedisciplinovanost některých obyvatel při třídění odpadu. „Toho, kdo třídí, samozřejmě naštve, když někteří další vyhazují do tříděného odpadu věci, které tam nepatří. Obyvatelé také žádají, aby byl v obci častěji svážen nebezpečný odpad, nebo by si přáli vybudovat nějaké posezení v přírodě. Na tom už ale začínáme pracovat, stejně jako na protipovodňových opatřeních na Chlumanském potoce,“ pokračovala dále starostka Ivana Vlková.
Úprava koryta by měla začít na přelomu let 2011 a 2012, v současné době začíná přípravná fáze, při které se jedná o výkupu pozemků, na kterých leží břehy potoka, jsou uzavírány smlouvy a dokončován projekt úprav.

Areál pro posezení v přírodě by měl vzniknout mezi rybníkem, který byl v loňském roce odbahněn, a fotbalovým hřištěm.
„V tomto prostoru bychom chtěli vytvořit zázemí pro hasičské soutěže, den dětí a další společenské akce, které by tak neměly být tolik závislé na počasí. Na základě nabídky ve výběrovém řízení firma zajišťující ozelenění plochy bude spolupracovat s architekty tak, aby spolu zeleň i architektonické prvky dobře ladily. Až bude projekt hotový, budeme hledat možnosti jeho financování,“ slíbila Ivana Vlková s tím, že i s dalšími upozorněními z ankety spokojenosti se bude dále pracovat.

„Je k ničemu, když si lidé říkají něco mezi sebou, ale k nám se to nedonese,“ zakončila Vlková.

Radek Štěpánek