Ani Chlumanům se ale nevyhnula finanční krize, která plánované akce musela i přes veškerou snahu poznamenat. Chlumany jsou jednou z mála obcí, která se neproměnila v satelitní městečko, a přesto počet jejích obyvatel roste. Proto je nutné práci obecního úřadu obdivovat. Letošní umístění na třetí příčce soutěže Vesnice roku v jižních Čechách je jen třešničkou na dortu.

„Současné zastupitelstvo působí v obci od roku 2006. Do té doby nebyl v obci ani uvolněný starosta,“ vysvětlovala starostka Ivana Vlková s tím, že přebírala obec zajištěnou z hlediska infrastruktury a vodního hospodářství. „To nám samozřejmě velmi pomohlo, změny které jsme potom prováděli, byly už více viditelné,“ pokračovala starostka Vlková.

Hlavní hmatatelná změna se týkala rekonstrukce budovy obecního úřadu, která zahrnuje také mateřskou školu, obecní knihovnu, obchod a hospodu se společenským sálem. Tato oprava vyšla obec zhruba na osm milionů korun a její kolaudace se odbyla na začátku letošního roku. „Vše ale začalo právě před třemi lety, kdy bylo nutné začít plánovat a zjišťovat všechny potřeby. Z hlediska naplnění plánů byl nejúspěšnější rok 2008, kdy se nám podařilo získat maximální množství dotací a i finančně byl ten rok nejúspěšnější. V letošním roce se nám podařilo zejména odbahnění rybníka, finanční krize už ale byla cítit,“ zhodnotila uplynulé roky Ivana Vlková.

Podle jejích slov krize poznamenala i plány do příštího roku, kdy by se měla zahrada školky oplotit a vybavit herními prvky. Postupem času je také v plánu výstavba kanalizace (kterou zatím obec postrádá), zařizování sportovně rekreačního areálu u rybníka a úprava koryta Chlumanského potoka, který při každém větším dešti hrozí vyléváním z břehů. Připravuje se také územní plán, který obci doposud chyběl. Realizace těchto projektů záleží ale také na dalších volbách do zastupitelstva, které jsou naplánovány na příští rok.
Největší změny, kterých ale vedení obce dosáhlo, nejsou na první pohled viditelné. Týkají se totiž zejména kulturního života, prvku, který současná česká vesnice mnohdy postrádá.

A nejsou to jen každoroční masopust nebo Staročeská Konopická, kterou obec pořádá jednou za dva roky. „Poslední náš nápad se jmenuje Netradičně tradiční venkovský podzim, při kterém jsme například s dětmi opékali brambory a jablka. Podobné tématické akce se snažíme dělat vždy jednou dvakrát do měsíce. Lidé se při nich poznají i jinak, než jako sousedé přes plot a domluví se při nich i mnoho důležitých věcí, o kterých by se třeba ani jinak nemluvilo,“ upozornila starostka. Kromě jiných je to například také Chlumanská liga žen a dívek v šipkách. „Na první tohle setkání jsme přišly tři, teď už je to pokaždé kolem dvanácti,“ upřesnila s úsměvem Vlková.

I přesto, že obec není nějakým významným turistickým centrem a největší památkou je asi kaple na návsi z devatenáctého století, má rozhodně co nabídnout. Vedení navíc každoročně provádí anketu spokojenosti obyvatel, kterou by od příštího roku mělo být možné vyplňovat již také na internetu. V anketě mohou obyvatelé upozornit na problémy, které podle nich obec zatěžují, nebo mohou i pochválit.
„Současný obraz Chluman je totiž zásluha zejména jejich obyvatel, bez nich by se nedalo dělat nic navíc,“ zakončila.

Radek Štěpánek