Starosta obce je již po několikáté pozval na besedu spojenou s občerstvením a hezkým promítáním s komentářem pana Vladislava Hoška. Nejinak tomu bylo i letos. Přítomné přivítal místostarosta Jan Beneš a předsedkyně sociální komise Hana Vlášková. Poté se ujal slova a režie Vladislav Hošek. Nádherné alpské záběry doprovázené osobními prožitky Vladislava Hošky všichni se zaujetím sledovali. A protože byla jídelna plná, víme, že se tato malá společenská událost už opravdu stala tradicí pro naše spoluobčany i z okolních osad. Na konci besedy si mohli všichni koupit šumavské nástěnné kalendáře ve dvou velikostech. A tak ještě celý příští rok budeme mít vzpomínku na tuto akci. Všem přejeme do nového roku pevné zdraví a až otočíte 10x list kalendáře, sejdeme se zase. Třeba u tulipánů v Amsterodamu.