Jedná se o nabídky na opravu či celkovou rekonstrukci obecní cesty, kdy na minulém zasedání zastupitelstva žádal občan Vitějovic o její opravu. Vlastní nejen pozemky, na které má ztížený přístup, ale chce nemovitost rekonstruovat.
Starosta obce vyzval firmy k zaslání cenových nabídek ve dvou variantách. První oslovená firma, která zaslala cenovou nabídku v levnější variantě, kdy se jedná pouze o výspravu, je zhruba čtyři sta tisíc korun bez DPH. Od druhé firmy je cenová nabídka za zavezení nerovného terénu přes šest set tisíc korun.
Částka ve druhé variantě je přibližně šestinásobná.
„V tomto případě by obec celkové zpevnění celé cesty stálo přes dva miliony sedm set tisíc korun,“ informoval zastupitele starosta obce Jan Pech.
Z obecního rozpočtu celkovou rekonstrukci, ale ani výspravu cesty financovat nelze. Rozpočet je i tak zatížen například splátkami úvěru, že na takové opravy pomýšlet nelze.
Například na splátky úvěru na Dům s pečovatelskou službou ve Vitějovicích a splátky na pět bytových jednotek putuje z rozpočtu zhruba devět set tisíc korun ročně a i tak jsou jiné věci, například komunikace u kostela, které volají po opravě. Pro obec představují v současné době všechny cenové nabídky nereálnou investici.
Obecní úřad má soupis všech majitelů, kterým okolní parcely podél cesty patří, a vyzve je, aby odstranili porosty, které taktéž brání v průjezdnosti.
Žádosti o rekonstrukci obecní cesty ze strany majitele je i nadále otevřená. Zastupitelé ji berou na vědomí, ale konkrétní řešení prozatím nemají.