Vývoz kontejneru bude stát 12 340 korun, cena celoroční známky na popelnici je stanovena na 3 099 korun a jednorázová známka na popelnici bude za 160 korun. Ceny za likvidaci odpadů se týkají právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání ve Volarech, zapojených na základě smlouvy do systému města.