Prezentace se má osobně účastnit také patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta a arcibiskup pražský kardinál Miroslav Vlk. Projekt, který byl předložen do Integrovaného operačního programu Ministerstva kultury ČR je v současnosti ve fázi hodnocení. V případě schváleníé stoproicentní dotacebude realizace projektu zahájena ještě v letošním roce. Slavnostní otevření Centra Mistra Jana Husa je plánováno na červenec roku 2013. Budoucím provozovatelem Centra by mělo být Jihočeské muzeum potažmo Prachatické muzeum. Celkový návrh rozpočtu na realizaci centra počítá s částkou 151,9 milionu korun.