„Cena města je určena pro fyzickou osobu, kterou může být každý žijící občan České republiky, který má trvalé bydliště na území města Prachatice, nebo v Prachaticích delší dobu působí či působil,“ upřesnil pro Deník tajemník prachatického Městského úřadu Karel Pašek.
Ten zároveň při našem pátrání po čestných občanech z dob komunistické éry minulého století v České republice a hlavně v Prachaticích poznamenal, že v Prachaticích se zřejmě nic podobného neudělovalo a dokumenty o tom nemá vedení radnice k dispozici.

Není koho škrtat

Prachatičtí obyvatelé dříve mluvili o tom, že titulem čestného občana či ziskem čestného občanství se pyšnil Klement Gottwald, jehož socha několik let dohlížela na život města vedle budovy banky ve Vodňanské ulici. S jistotou to ale dnes nikdo nedokáže říci. Údajně ani není známo, zda zda bylo čestné občanství Gottwaldovi nabídnuto a zda ho přijal. „Ten titul býval oboustranným aktem, musel být nabídnut a zároveň přijat, jak to ale bylo v tomto případě nevím,“ řekl ředitel Prachatického muzea Pavel Fencl s tím, že jediná možnost je pátrání v městských kronikách. Udělování takových titulů v příhraničních oblastech republiky se podle našeho pátrání příliš nenosilo, a tak se nikdo z komunistických vůdců do Prachatic příliš nehrnul a po roce devadesát nebylo koho ze seznamů čestných občanů vyškrtávat.
Zároveň ale Pašek upozornil na to, že udělení občanství a titulu čestného občana jsou dvě různé věci a v Prachaticích se uděluje občanství.
Čestné občanství Prachatičtí tedy udělují až od roku 1998, kdy ho získali umělci Josef Sahula a Otto Herbert Hajek.

Jak na to?

Jak udělení čestného občanství, tak i Ceny města Prachatice má svá pravidla a naposledy došlo k jejich úpravě v březnu roku 2005, kdy byl zastupiteli upřesněn statut.

Cena města se tedy uděluje příležitostně za dlouhodobou aktivitu, přinášející prospěch občanům i samotnému městu Prachatice v některé z důležitých oblastí života města, například v oblasti společenské, kulturní, sportovní, ekonomické, ekologické nebo technické, zvláště v letech předcházejících udělení ceny. Návrhy na osoby, kterým má být cena udělena, mohou podávat písemně všichni občané, kteří mají trvalé bydliště na území města Prachatice. Návrhy, které obsahují jméno, příjmení a důvod udělení ceny města, se podávají zastupitelstvu města prostřednictvím odboru kanceláře starosty městského úřadu.

Čestné občanství může být uděleno člověku, který se výjimečným způsobem podílí nebo podílel na rozvoji a propagaci města Prachatice, ale i České republiky. Čestné občanství lze ale udělit i cizím stáním příslušníkům. Návrhy na čestné občanství může předložit pouze osoba, která má na území města trvalý pobyt.

Návrh pak musejí schválit zastupitelé, kterým schválení doporučí radní.