„Od začátku roku bylo v rámci Jihočeského kraje zabaveno trhovcům zboží za přibližně 72 miliony korun. Jen od června se jedná o hodnotu zhruba 56 milionů, přičemž téměř 87 procent jde na vrub tržnic v obci Strážný,“ potvrdil tiskový mluvčí Celního ředitelství České Budějovice Vladimír Pešek.

Ke středeční kontrolní akci s krycím jménem Bolero doplnil, že výsledná částka zabaveného zboží dosáhla k pěti milionům korun. „Celníci zabavili 3198 kusů CD a DVD, 2358 kusů textilních výrobků, 175 párů obuvi, 102 kusy kožené galanterie, 111 kusů hodinek a brýlí a našel se i jeden karton neoznačených cigaret,“ shrnul Pešek. Při kontrole celníků musela navíc zasahovat také Policie České republiky. „V průběhu kontroly se jeden z trhovců ze svého stánku pokusil vynést textilní zboží, které vykazovalo znaky padělku. Přestože byl upozorněn, že musí zboží ponechat na místě, pokusil se s ním utéct, takže mu byla nasazena služební pouta a následně byl předán k dalšímu projednání policistům,“ sdělil tiskový mluvčí celního ředitelství.

Od včerejšího dne také funguje stálý denní dohled celní správy v součinnosti se živnostenským úřadem a cizineckou policií. Tento dohled sice nemá charakter podobného opatření, které bylo ve Strážném ustanoveno zhruba přede dvěma roky jako dvacetičtyřhodinový, kdy byl prováděn také monitoring a kontroly zaváženého zboží v nočních hodinách, nicméně i tentokrát má za cíl zamezit prodeji nelegálního a padělaného zboží. Navíc je smyslem dosáhnout i toho, aby trhovci měli v pořádku veškeré náležité doklady k provozování stánku i nabízenému zboží.

Jak ukazují statistické údaje, ve srovnání loňského a letošního roku, podíl padělků na tržnicích přece jen o něco poklesl, alespoň pokud se jedná o zabavené zboží. Podle zasahujících celníků se mění také přístup trhovců k nabízení zboží, které porušuje autorská práva nebo ochranné známky. „Zatímco v minulosti měli trhovci toto zboží vystaveno přímo na stánku, dnes je spíše výjimkou, že takové padělky jsou viditelné na první pohled. V současnosti se už snaží nejen při kontrolách spolupracovat, ale snaží se i prodávat zboží, které nepodléhá zákazům. Přesto zhruba deset až dvacet procent padělků prodávají buď z utajených prostor ve stáncích, nebo z míst mimo tržnici,“ potvrdil jeden ze zasahujících celníků. Podle něho je sice poměr padělků nižší než v minulosti, ale to neznamená, že by takové zboží z tržnic zcela vymizelo. „Pokles padělaného zboží je jednak dán nezájmem zákazníků vyvolaný krizí, ale především neustálým tlakem kontrolních orgánů a zvyšující se represí. Přesto i dnes seženete všechno, ale trhovci k vám musejí mít důvěru. Musí si vás prověřit, nebo musíte být jejich stálým zákazníkem. Poměrně dobře podle dikce rozpoznají, zda jste skutečně cizinec, protože mají zkušenosti z minulosti, kdy byly pracovníky celní správy prováděny kontrolní nákupy. Sledují, jakým autem jste přijel, jaké máte nákupní tašky, zda jste podle oblečení lukrativní zákazník. Pokud vám uvěří nebo s vámi již mají dobré zkušenosti, vezmou vás stranou do míst, kam se normální zákazník nebo celní správa při běžné kontrole nedostane a kde je možné sehnat i zboží porušující ochranné známky,“ popisuje jeden z celníků s tím, že teprve ve chvíli, kdy jsou poznatky takové, že předpisy jsou porušeny tak závažným způsobem, že se jedné o trestní řízení, provádí se kontrola se souhlasem státního zastupitelství. „Teprve pak máme přístup i do jinak pro nás nepřístupných prostor. To znamená, že můžeme i do uzavřených stánků a prostor,“ dodal.

Podle tiskového mluvčího Celního ředitelství České Budějovice Vladimíra Peška je v současné době spolupráce s trhovci o něco lepší, navíc ve Strážném nejsou trhovci při kontrolách tak agresivní, jako v jiných místech České republiky. „Samozřejmě to nevypadá tak, že při kontrole sami snesou věci, které porušují stanovená pravidla. Neustále odcházejí od stánků a snaží se vzbudit dojem, že to nejsou oni, komu stánek a zboží v něm patří. Ale aby jim nevznikaly další škody tím, že musíme násilím otevřít stánek nebo vozidlo, přijdou a sami je otevřou,“ vysvětluje Pešek. Ve Strážném sice nefunguje jakýsi mluvčí trhovců, ale celníci se setkávají s některými tvářemi pravidelně. „Ti, kteří umějí lépe česky, jsou ochotni občas vystupovat za ostatní, ale vyloženě svého mluvčího tady trhovci nemají,“ shodují se celníci.

Ke kontrolám Celní správa nepřistupuje pouze v tržnicích, ale z titulu své pravomoci provádí kontroly také na silnicích. Tento tlak bude i do budoucna, protože nelegální zboží se na tržnice musí nějak dostat. To dokládá i zkušenost ze srpna. „Pracovníci Celního úřadu Strakonice kontrolovali ve Střelských Hošticích vozidlo se dvěma osobami vietnamské národnosti. Bylo prokázáno, že kromě hraček a nožů vezli v úkrytu pod sedačkou velké množství hodinek a rovněž faktur k převáženému zboží. To bylo určeno pro tržnici ve Strážném a jeho vyčíslená hodnota dosahovala přibližně sedm milionů korun,“ doplnil Vladimír Pešek z Celního ředitelství České Budějovice.