Celníkům se podařilo zajistit celkem 4 203 kusů pirátských kopií CD a DVD nosičů. Jednalo se o 1 695 kusů DVD a 2 508 kusů CD nosičů. Škoda způsobená majitelům autorských práv a práv souvisejících s právem autorským by v případě prodeje činila 2 610 000 korun. „Zboží bylo zajištěno ve dvou stáncích, ve kterých nebyl po dobu akce zjištěn ani jeden majitel,“ informoval tiskový mluvčí Celního ředitelství České Budějovice Vladimír Pešek.
Mezi zabavenými plagiáty byly například i pirátské nosiče filmů Prázdniny pana Beana, Krvavý diamant, Apokalypto, Skrytá identita, Firewall, Hanibal – vzkřišení a mnoho dalších nejnovějších titulů.
„Cílem kontrolní akce bylo zjistit, zda se skladuje, nabízí nebo prodává zboží, u kterého existuje důvodné podezření, že je na něm umístěno stejné nebo zaměnitelné označení s ochrannou známkou bez souhlasu majitele ochranné známky nebo je zboží vyrobené bez souhlasu majitele autorských práv,“ vysvětlil tiskový mluvčí Vladimír Pešek.
V letošním roce se jedná o třetí největší úlovek zajištěných pirátských CD a DVD nosičů. V únoru jich bylo při kontrolní akci zajištěno celkem 30 238 kusů a 6. dubna 5 124 kusů pirátských kopií CD a DVD nosičů.