Současná situace s volnými obecními byty totiž není zrovna ideální, ale v tom rozhodně nejsou Netoličtí a Volarští sami. Problémy mají i jiná města. Ve zhruba dvouapůltisícových Netolicích však podle názoru mnoha lidí není ideální ani bytová politika. Tohoto problému si jsou vědomi i samotní zastupitelé, a tak se rozhodli najít nové řešení.

„Na pracovním zasedání zastupitelstva jsme o bytové problematice hovořili. V podstatě existují dva modely. Prvním je přidělování obecních bytů podle pořadníku. Druhý model je takový, že se v případě uvolnění bytu udělá soutěž, do které se zájemci budou hlásit, a nabídky by projednala bytová komise, která by vybrala vítěze,“ vysvětlil netolický tajemník Petr Kotrba.

Ten se bude celou věcí dále zabývat, a jak potvrdil, připraví pro zastupitele nový koncept pro přidělování bytů, který by situaci řešil.

O tom, že není lehké získat byt, vědí své také Volarští. „V současné době máme asi sto žádostí o byt. Ten nepřidělujeme pouze podle pořadníku, ale rozhoduje také životní situace. Například upřednostníme rodiny s dětmi. Faktem zůstává, že je bytů málo, proto chceme připravit zasíťování pozemků pro stavbu domů,“ sdělila volarská starostka Martina Pospíšilová, která ještě doplnila, že někteří žadatelé o byt čekají i roky.

O tom, jak je těžké najít nové bydlení, dobře vědí i lidé, kteří odpovídají v anketě Deníku na straně dvě.