Jak to bude v prachatické nemocnici, na to odpovídá její ředitel Michal Čarvaš.

Jaká je situace v Nemocnici Prachatice po té, co došlo k dohodě mezi lékaři a ministerstvem zdravotnictví?

Je stále stabilizovaná, u nás by nedošlo k žádnému omezení, spíše by k nám byli bývali přesměrování někteří pacienti z okolních okresů, ale myslím, že lékaři jsou rádi, že k dohodě došlo.

Pořád platí, že v Nemocnici Prachatice lékaři nepodali výpovědi a akci pouze podpořili?

Ano, nikdo nepodal výpověď. Došlo pouze k veřejnému vyjádření podpory s akcí formou, která byla prezentována vedením LOKu.

Už je jasné, jak velké navýšení mezd vás v celkovém objemu čeká? A je již rozhodnuto, z čeho budete zvýšení mzdových prostředků čerpat?

Částky jsou dané memorandem, ale ministerstvo zdravotnictví musí dohodnout s pojišťovnami, jak přesně a kdy tyto prostředky přijdou na účty nemocnic, aby mohly být vyplaceny lékařům. Ony 2% navýšení úhrad na 100% je jiná částka pro každou nemocnici a rozhodně není stejná, jako pět až osm tisíc na hlavu a úvazek lékaře.

Plán ministerstva, tak, jak byl alespoň v médiích prezentován, předpokládá v průběhu dalších tří let opětovné navyšování mezd lékařům. Bude na to vůbec Nemocnice Prachatice, potažmo jihočeský holding mít?

Ve čtvrtek jsme toto téma na holdingu diskutovali. Zvýšení mezd musí být dáno i nárůstem plateb od zdravotních pojišťoven v příštích letech a podpořeno zefektivněním poskytování péče. Holding bude v těchto jednáních pokračovat s vedením kraje i jednotlivými řediteli a usilovat o snížení rozdílů mezi jednotlivými zařízeními, respektive nastavení podobného modelu navyšování mezd lékařů.

Nepřinese zvyšování mezd lékařům snižování mezd jiným zaměstnancům, popřípadě nedotkne se snižování počtu lůžek nebo jiné zdravotnické péče?

Snižování platů jiných profesí bych v této souvislosti vyloučil, ale budou se hledat úspory všude, i v obslužných provozech nemocnic, u společných nákupů léků a materiálů pro jihočeské nemocnice a i jinde. A ano, může dojít i ke spojování lůžkových kapacit některých odborností ve snaze ušetřit mzdové prostředky a provozovat lůžka s vyšší obložností.

Co říkáte na to, že přidáno dostanou všichni lékaři bez ohledu, zda podali výpověď, nebo naopak v nemocnici pracovali dál?

To snad nejde řešit jinak. Nedovedu si představit, že by ti, co se nepřipojili, měli být potrestáni za to, že byli loajální a nechtěli živelnou restrukturalizaci sítě nemocnic.