„Na radě jsme byli seznámeni se stavem financování a ekonomickou situací místního autokempu. A protože nejen jemu v loňském roce turistická sezona příliš nepřála, akciová společnost se snížením klientely a úhradou poplatků za pronájem pozemků od státu, které se nacházejí pod budovami autokempu, dostala do situace, kdy není schopna náklady sportovní haly pokrýt z vlastních příjmů,“ informoval o ekonomickém stavu Oldřich Petrášek, který dále uvádí, že na radě se tak řešilo možné východisko.
Jedno takové navrhl i právnický partner akciové společnosti. „Šlo by vlastně o návrh smlouvy na dotační financování sportovní haly z rozpočtu města, a to na dobu pěti let. Ta by také garantovala, že by město mělo přístup do účetnictví společnosti,“ mluvil o návrhu.
Zároveň ale doplnil, že přes tento návrh budou prověřovat i krizovou variantu. Ta spočívá v tom, že provoz bude nejenom finančně, ale i organizačně zajišťovat město.