Naděje, které vkládali všichni do projektu Muzea Železné opony v Kvildě, vzaly před lety za své. A přestože oproti Borovým Ladám je na tom Kvilda o krok vpředu, pokud se týká majetkoprávních vztahů k nemovitostem a pozemkům, na realizaci plánů pro nové využití čekají i zde. Ministerstvo vnitra totiž převedlo celý majetek na Správu Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava (Správa), která, jak se nyní ukazuje, přehodnotila svůj původní záměr na vybudování vzdělávacího centra. Radost z toho nemá ani vedení obce Kvilda. To totiž usiluje o část areálu pro vybudování zázemí pro své návštěvníky. „Jsme sice dál a objekty jsou převedeny na Správu a dokonce už má Správa vydáno stavební povolení na stavbu vzdělávacího centra i na demolici budov. Ale v současné době Správa přehodnotila projekt vzdělávacího centra, který by byl značně ztrátový. Oznámili nám proto, že od projektu ustupují a pochybuji, že by něco podobného tedy vzniklo v Borových Ladech,“ shrnul dosavadní vývoj starosta Kvildy Václav Vostradovský. Navíc, přestože bylo vyvinuto značné úsilí na vyřízení potřebných dokumentů pro demolici některých objektů v areálu bývalé roty pohraniční stráže uprostřed Kvildy, zjistilo se, že na vlastní demolici nejsou peníze z dotačních titulů a zřejmě hned nebudou. „Když se řešila například rota na Zhůří, peníze se našly, protože se jednalo o demolici stavby ve volné krajině. V našem případě se ale stavby nacházejí v zastavěném území obce. A na to možnosti dotace nejsou. V tuto chvíli začínám na základě rozhodnutí zastupitelů jednat se Správou o možném řešení,“ doplnil Vostradovský. Jednou z variant je dohodnout se na převodu části pozemků z majetku Správy na obec ve veřejném zájmu. „Je třeba dořešit bezpečnost návštěvníků a dopravu zejména autobusovou, která křižuje v obci a točí se na většinou zcela zaplněném parkovišti u Malíků, což je neudržitelný stav. Proto bychom chtěli odklonit autobusy do areálu bývalé roty. Bylo mi ovšem sděleno, že s ohledem na bezúplatný převod do majetku Správy s ním ona nemůže tímto způsobem dál nakládat,“ nastínil Václav Vostradovský majetkové komplikace. Je tu ale ještě druhá možnost. „Tou by byla směna některých pozemků mezi obcí Kvilda a Správou parku. My máme v majetku například devadesát hektarů pozemků v národním parku. Z toho je přibližně třicet pět hektarů v prvních a tedy pro park nejzajímavějších místech. Je otázkou, jak toto řešit. Ale z naší strany je jasné, že pokud bychom měli parku nabídnout v podstatě nejcennější pozemky, pak bychom měli získat pozemky v areálu vyčištěné od budov určených k demolici. V opačném případě by byly budovy zahrnuty do posudku ceny a to by pro nás byl další problém. My jsme zastánci toho, aby se v areálu pokud možno co nejméně stavělo, ale chceme hlavně zajistit vhodnými plochami servis pro návštěvníky a jejich bezpečí,“ zdůraznil starosta s tím, že se totéž týká i místních obyvatel. „Když se tu chcete projít v létě po silnici, nebo si dojít na poštu, do obchodu nebo na úřad, je to opravdu na odznak zdatnosti,“ podotkl Vostradovský. O směně pozemků se sice uvažovalo již v minulosti, kdy se řešily v rámci soudního sporu vlastnická práva k budovám a pozemkům v areálu roty, nicméně k jejímu schválení nikdy nedošlo. „V té době se do sporu vložilo ministerstvo vnitra, které bylo vlastníkem veškerých pozemků i pod budovami, které převzal do své správy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Následně se během dvou měsíců rozhodlo, že Správa bude usilovat o převod do svého majetku a uspěla. S bývalým ředitelem Správy Františkem Krejčím a jeho náměstky jsme jednali o tom, že se provede odhad roty a našich pozemků a dojde ke směně. Pro obec to bylo nevýhodné v tom, že jsme kvůli prvním zónám měli nižší ceny našich pozemků, zatímco Správě se navýšila cena o budovy v areálu roty, přestože byly z větší části určeny k demolici,“ shrnul Vostradovský. Protože v té době už se vědělo o záměru Správy vybudovat vzdělávací centrum, nabídl kvildský starosta místo zvažovaného objektu informačního centra Správy možnost ponechat si v rámci roty to, co potřebují a až bude jasně dáno, co Správa využije, zbytek by se řešil v rámci směny. „V tomto duchu pokračovala další jednání až do teď, kdy byly přehodnoceny veškeré projekty nejen v Kvildě a bylo řečeno, že ztrátové projekty se nebudou vůbec realizovat. Což se týká i plánovaného vzdělávacího centra,“ připustil starosta Kvildy. V současné patové situaci je podle Václava Vostradovského nutné dořešit přednostně pozemky, které patří k rotě, ale využívá je zčásti obec a její návštěvníci. „Bylo by pro nás velmi nešťastné, pokud by se pro další řešení peníze nenašly. Mohla by totiž nastat situace, kdy se Správa rozhodne vrátit pozemky a budovy ministerstvu vnitra. A pokud by se nenašel nikdo, kdo by měl zájem převzít areál v rámci ministerstev, pak by mohl rotu v Kvildě potkat stejný osud, jako rotu v Borových Ladech,“ upozornil starosta Vostradovský.