Sto padesát osm žádostí o přidělení městského bytu eviduje v současné době odbor hospodářský a bytový místního městského úřadu.
„U nás žádné čekací doby na přidělení bytu nemáme. Máme totiž už několik let jiný systém,“ říká Martina Chvostová z městského úřadu.
Zájemci o bydlení totiž musejí být ve střehu. Jakmile se uvolní městský byt, radnice o něm veřejnost informuje. Pokud má zájemce podanou žádost o přidělení bytu na městský úřad, může se o něj přihlásit. Bytová komise pak podle předem daných podmínek zjišťuje sociální potřebnost žadatele a následně byt přiděluje.
„Může se pak klidně stát, že žadatel, který si podal žádost vloni, dostane byt, protože je bytovou komisí zvolen jako potřebný,“ poznamenala Martina Chvostová.
Hlavním důvodem, proč radnice k tomuto kroku přistoupila, bylo především to, že když se žádosti posuzovaly podle roku podání, byli často oslovováni žadatelé, kteří byt už dávno měli.
Počet žadatelů o bydlení ovlivnila i výstavba nových bytů ve městě.
V současné době se podle slov starostky města Stanislavy Chumanové o další výstavbě bytů ve Vimperku neuvažuje. Aktuální je totiž téma parcel pro výstavbu rodinných domů.