„Měnili jsme body, které určovaly minimální dobu trvalého pobytu ve Vimperku a minimální dobu, po kterou je žadatel o městský byt zaměstnán ve městě,“ vysvětlil změny místostarosta Bohumil Petrášek. Podle něho to znamená částečné omezení žadatelů pouze zaměstnaných ve Vimperku na straně jedné a zvýhodnění lidí s trvalým pobytem ve městě, a to na základě doporučení bytové komise a následného doporučení rady města.

V současnosti mohl o městský byt ve Vimperku požádat zletilý občan, který měl alespoň po dobu tří let na území města trvalý pobyt nebo alespoň zde pracuje v provozovně po dobu šesti měsíců. Na– dále zůstává v platnosti podmínka, že žadatel nesmí mít vůči městu žádné neuhrazené závazky.

Jedno z dalších změněných kritérií bude podle zastupitelky a členky bytové komise Jaroslavy Martanové také doba, po niž je na městském úřadu žádost evidována. „Každý žadatel by svou žádost měl aktualizovat v pravidelném intervalu půl roku. V minulosti se stávalo, že byly v evidenci žádosti i pět let a nakonec se ukázalo, že o byt už žadatel zájem nemá,“ zdůvodnil vedoucí odboru bytového a hospodářství Martin Kalous. Seznamy žadatelů se pravidelně aktualizují. Pokud si žadatel nezaktualizuje svou žádost, z pořadníku je vyřazen. Může si sice znovu požádat, ale je zařazen na konec pořadníku. Platnost žádosti je jeden rok a na první aktualizaci je žadatel upozorněn. Pak už je to jen na něm.
Podle Petráška se počet žádostí o městský byt pohybuje kolem stovky. Více žádostí si podávají právě osoby s trvalým bydlištěm ve Vimperku