Informace o tom, že by se do budoucna mělo nájemné v městských bytech dostat v průměru na úroveň kolem 74 korun za metr čtvereční, vzbudila okamžitou reakci jak od lidí, tak ze strany prachatické radnice.
Jak Deník minulý týden uvedl, výše zmíněná cena je ale pouze statistickým odhadem tržní ceny, na kterou by se v Prachaticích mohla v budoucnu u městských bytů dostat. Ne však jednostranným zvyšováním, jako tomu bylo do tohoto roku, ale postupnou obměnou nájemníků, kteří získají městský byt na základě výběrového řízení.
„Zákon, který končí v letošním roce, jen přiblížil ceny nájemného tržnímu. Že se nejedná o vyloženě tržní ceny, je zřejmé nejen z městem zpracovaných analýz. Jedná se i o statistickou veličinu, s níž uvažoval v posledním kroku zákon o deregulaci nájemného. Pokud tedy statistiky hovoří v průměru o 74 korunách za metr čtvereční podlahové plochy, pak v této relaci může být výše nájemného v příštích letech,“ zopakoval prachatický místostarosta Martin Malý.
Připustil ale, že město cenovou mapu z hlediska nájmů nemá a vychází tak pouze ze standardu bydlení. „Narozdíl od nebytových prostor cenovou mapu pro byty nemáme, protože cena nájemného 53,49 nedosáhla ani minimální hodnoty průměrného tržního nájemného. Myslím si, že v budoucnu tento rozdíl trh upraví sám. Je to vidět i z toho, jak se po zrušení pořadníků a přidělování bytů výběrovým řízením městu byty vrací a znovu pronajímají. Tam už prvek tržního systému je zcela patrný,“ dodal Malý. Komplexní analýzu a vyhodnocení výběrových řízení na byty bude radnice teprve zpracovávat. Nicméně podle Malého od začátku tohoto systému, kdy se nabídky pohybovaly těsně nad padesáti korunami, se nabídky zájemců o byt nyní podle velikosti a lokality pohybují na hranici osmdesáti korun za metr čtvereční. „I to je potvrzením, že tržní nájemné je výš, než radou stanovené nájemné pro letošní rok,“ zdůraznil Malý.
Stav, kdy je žadatelů o byt méně, než nájemníků s platnou smlouvou, se podle místostarosty postupem času vyrovná a začne se naopak měnit ve prospěch nových nájemních smluv uzavřených formou výběrového řízení. „Jestliže jsme v loňském roce hovořili o zhruba 930 bytových jednotkách v majetku města, kterých se deregulace týká, za posledního půl roku se nám vrátilo přibližně třicet až padesát bytů a tímto způsobem se do tržních podmínek dostane v dalších letech ještě více bytů. Nicméně u bytů, kterých se dotkla deregulace, už další úpravy výše nájemného neplánujeme,“ zdůraznil Martin Malý.
To znamená, že vedení města, jak jsme již informovali, nehodlá u platných nájemních smluv upravovat ceny ani směrem nahoru, ale bohužel pro nájemníky, ani směrem dolů. „Já mohu mluvit pouze za radu města, která zde bude do příštích komunálních voleb. Jak to bude potom, záleží na radě, která vzejde z dalších komunálních voleb,“ podotkl Malý.
Poměrně razantní zvýšení nájemného v městských bytech, které na sklonku loňského roku vyvolalo zásadní nesouhlas jak opozičních zastupitelů, tak velké části nájemníků městských bytů, znamená na druhou stranu i vyšší příjmy z nájemného a tudíž větší šanci na opravy zbylého bytového fondu, přestože už městu vyloženě neopravených domů s investičním dluhem zase tolik nezbývá.
Možnost po určité době naopak nájemné snížit a tvořit o něco vyšší fond na běžnou údržbu a drobnější investice je ale podle Malého nereálná. „Je to správně pojmenováno v tom smyslu, že se vybírá nájemné po deregulaci ve vyšší hladině a městu tak zbývá více peněz na zásadní rekonstrukce. Tím se opravy výrazně zrychlí oproti minulým letům. Letos budou opraveny dvě čísla popisná, výběrové řízení už běží, i když zatím neznáme cenu. Podle ní se rozhodneme, co bude možné případně udělat navíc. Pak nám zbývají ještě bytovky, na které nesmíme zapomínat. A dále je třeba začít s rekonstrukcemi uvnitř domů, což se týká hlavně masivní výměny bytových jader, kde jsou ceny kolem sta tisíc korun na jedno bytové jádro. A to bude znamenat další nemalou částku. Musíme vyměnit výtahy, což představuje milion korun za jeden. Proto se nedomnívám, že by bylo rozumné za několik let nájemné snižovat. Jak bychom to prováděli s nájmy lidí kteří si je mezitím vysoutěží a jejichž počet se bude rok od roku zvyšovat? Je jednoduché slíbit snížíme nájemné, ale to znamená vytvořit disproporci mezi jednotlivými nájemními smlouvami. Proto bych nové radě doporučil, aby i toto vzala při rozhodování do úvahy,“ vysvětlil Malý.
Zvýšené nájemné se bude platit již počtvrté. Podle Martina Malého i tuto vyšší částku může rodinný rozpočet utáhnout. Dokonce i v případě nízkých příjmů. „Stát zareagoval na zákon o postupné deregulaci. Jak bylo slíbeno, na sklonku roku vyšlo nařízení vlády upravující příspěvek na bydlení. Podle mého názoru je docela slušný a lidem, kteří jsou mezi nízkopříjmovými skupinami, což neznamená jen seniory, výrazně pomáhá. U lidí s příjmem deset tisíc korun to znamená, že mohou získat při splnění všech podmínek státní příspěvek až 1309 korun. Tento příspěvek pokrývá zvýšení nájemného pro rok 2010 a u některých bytů výrazně překrývá nájemné z minulých let, vyjma bytů 4+1, kde navýšení představuje zhruba 1530 korun. Všechny ostatní velikostní kategorie příspěvek pokryje,“ ubezpečil prachatický místostarosta Martin Malý.
Jedná se navíc o pravidelnou sociální dávku, o níž lze žádat na odboru státní sociální podpory při úřadu práce. „Žadatel musí předložit příjmy, pracovní smlouvu, senior důchodový výměr a každý pak doložit výdaje, které jsou spojeny s bydlením, tedy nájemné, zálohy a služby spojené s bydlením včetně tepla, elektřiny, popelnic a podobně. Podle současně nastavených podmínek si tak eventuálně mohou na státní příspěvek, byť v nižší částce, dosáhnout i lidé s příjmem čtrnáct tisíc korun,“ dodal Malý s tím, že město se snaží svým nájemníkům pomoci i při výměně většího bytu za menší. „Pokud selžou všechny možnosti výměny, mohou se přihlásit do výběrového řízení na uvolněný menší byt s tím, že větší byt vrátí městu, a v takovém případě je jejich nabídka posuzována ne s ohledem na nabídnutou cenu, ale na jejich sociální postavení, a to se děje poměrně často. Každopádně bytů velikosti garsonek a 1+1 je poměrně dost a jen minimum z nich je obsazováno seniory a dalšími, na které deregulace dopadla nejcitelněji,“ uzavřel místostarosta Martin Malý.