„Přestavěli jsme třídy z bývalé zemědělské školy, které nám předal kraj před třemi roky, na patnáct sociálních bytů včetně dvou s bezbariérovým přístupem pro tělesně postižené,“ uvedl starosta městyse Antonín Řádek.

Na předání si však budou muset noví nájemníci ještě zhruba měsíc počkat. „Uchazeči musejí doložit například výši průměrné mzdy tak, aby jejich příjem odpovídal podmínkám o sociálních bytech,“ upřesnil Antonín Řádek.

O bytové jednotky zájem je. Na stůl starosty přišlo dvacet jedna žádostí o byty. „Nezáleží na tom, zda o byty zažádají rodiny trvale žijící v Dubu, nebo odjinud. Nemohu říci, že místní rodiny podmínky splní či nikoliv. Když překročí výši příjmů, tím nesplní jednu z podmínek a na řadě bude další žadatel, byť i odjinud,“ doplnil starosta městyse.

O tom, komu zastupitelé byty přiklepnou, budou rozhodovat na konci srpna či začátkem září podle toho, kdy dostanou ze stavebního úřadu kolaudační rozhodnutí.

„Pak budeme mít jistotu, že byty nemají žádné závady, které by bránily užívání,“ doplnil Antonín Řádek. Podle jeho slov dosud není vypočítaný nájem za byty.

„Osmdesát procent bytů má plochu do šedesáti metrů čtverečních. Zbytek je osmdesát metrů čtverečních. Abychom mohli vypočítat cenu za jednotlivé byty, musíme mít hotovou fakturaci všech prací, kterou ještě nemáme,“ uvedl starosta.

Stavební firma, která stavbu prováděla, nemá zaplacenou zhruba jednu třetinu prací. „Jedná se o to, že když bude muset firma odstranit závady, které by bránily užívání bytů, musíme počkat, až dá vše do pořádku. Pak vystaví fakturu, kterou musíme zaplatit,“ ujasnil, proč nemůže stoprocentně říci kolik budou nájemníci platit, Antonín Řádek.

Podle jeho odhadu bude stát měsíční nájemné okolo třech tisíc korun.

Celá přestavba patnácti nových bytů trvala necelé tři roky a stála téměř osmnáct milionů korun.

„Na každý byt jsme dostali od kraje pět set šedesát tisíc korun. Zbytek peněz jsme pokryli hypotékou a sedm set tisíc jsme uhradili z rozpočtu,“ objasnil zdroje financování starosta Antonín Řádek.