Již zítra se totiž o případném dalším stěhování budou bavit netoličtí zastupitelé.

Původní umístění zastávek před budovou Muzea Otakara Kudrny nechalo město změnit kvůli rekonstrukci chodníku před muzeem a rozšíření parkovacích míst a přesunulo je podél chodníku před Českou spořitelnou. A také před několik soukromých objektů a jejich vjezdy. A to je právě kámen úrazu. Stojící autobusy totiž blokují vjezd do jednoho z domů natolik, že si jeho majitel na umístění zastávek opakovaně stěžuje. „Ačkoli mělo dojít k dohodě s dopravci, autobusy náš vjezd blokují stále. Čtvrt hodiny není výjimkou. O minulém víkendu jsme kvůli zájezdovému autobusu nemohli vyjet dokonce půl hodiny,“ popisuje situaci Jiří Zimmerhansl.

Proto vzešel návrh na další přesunutí zastávek, tentokrát do středu náměstí podél chodníku u kašny směrem do Václavské ulice. I toto řešení má ale svá negativa. „Objevil se názor, že současný chodník z kostek s nízkými obrubníky není pro zastávku z hlediska bezpečnosti vhodný. Proto jsme nechali spočítat, kolik by stálo předláždění a výměna obrubníků,“ uvedl starosta Netolic Oldřich Petrášek s tím, že by to nebyla malá částka, navíc Netoličtí s podobnou investicí v letošním rozpočtu nepočítají.

Zastávky v Netolicích
Autobusové zastávky jsou v Netolicích na Mírovém náměstí hned na dvou místech. Pro směr do Prachatic, Vimperku a Lhenic jsou nově umístěné dvě zastávky podél chodníku od vjezdu na náměstí z Obecní ulice. Ostatní zastávky ve směru České Budějovice a Vodňany se nacházejí před podloubím před vjezdem do Václavské ulice.

Bez investora supermarketu se nedočkají ani nádraží

„Už mnohokrát se stalo, že jsme kvůli autobusům nemohli vyjet. Vjezd nám blokují i na půl hodiny, a to i přes to, že se město mělo dohodnout s dopravci, aby tomu tak nebylo. Navíc mi už připadá, že nemá smysl s vedením města jednat, nejeví zájem naši situaci rozumně vyřešit,“ postěžoval si Jiří Zimmerhansl, kterému nově umístěné zastávky přinášejí mnoho komplikací. Problém ale nemá jen on. „Také soused, který je nemocný, se zděsil, když viděl, jak autobus stojí těsně před jeho vjezdem,“ uvedl dále.


Komplikací s autobusy a parkováním na náměstí v Netolicích přibývá. Sám starosta Oldřich Petrášek se prý začíná přiklánět k řešení celé situace stavbou autobusového nádraží. „Příliš jsem této myšlence nakloněný nebyl, ale autobusy na náměstí už začínají být problém. Aut a autobusů na náměstí začíná být tolik, že bychom pro autobusy měli najít vhodnější místo,“ tvrdí starosta.

S tím souhlasí i Jiří Zimmerhansl. „Kromě toho, že autobusy blokují vjezdy, je také velmi nepříjemný zápach a hluk, který způsobují. S možností přemístit autobusové zastávky mimo centrum města bych tak rozhodně souhlasil,“ vyjádřil svůj názor majitel soukromého objektu.

Řešení se nabízí řadu let v souvislosti s výstavbou supermarketu v lokalitě poblíž obchvatu na okraji města na Benýdkově. I když se investoři na stavbu supermarketu do Netolic příliš nehrnou a dosavadní pokusy se míjely účinkem, podle slov Oldřicha Petráška se objevil nový zájemce jak o supermarket, tak o související výstavbu autobusového nádraží. „Ještě jsme s ním dále nejednali, ale toto vidím jako nejrozumnější řešení, i když si dovedu představit, že se opět najdou odpůrci autobusového nádraží mimo centrum města,“ uvědomuje si Petrášek.

Nové místo pro autobusy ale zřejmě kvůli penězům hned tak nebude. Pokud totiž zájemce o stavbu supermarketu nakonec od záměru ustoupí, město na stavbu autobusového nádraží na Benýdkově vlastní prostředky nemá. Možností by byla dotace, ale ani ta není jistá. Na přemístění zastávek z jedné strany náměstí na druhou v rozpočtu peníze také nejsou, takže řešení alespoň prozatím zůstává na mrtvém bodě. Pokud ovšem zastupitelé zítra nerozhodnou jinak. Zmíněnou otázku bezpečnosti cestujících, kteří by kvůli dláždění a nízkému obrubníku mohli sklouznout v zimních měsících pod autobus, by totiž měli řešit i bez toho, že by nakonec u kašny zastávky byly. Riziko případného úrazu při současném stavu chodníku, pokud je to skutečný důvod obav, totiž hrozí, ať už tam zastávky budou, nebo ne.

Miroslav Fuchs
Miluše Reindlová