V tomto termínu by se měl za přispění Jihočeského kraje uskutečnit první in-line závod Vodnická brusle.
„Zemní práce jsou v plném proudu. Momentálně se srovnávají určité terénní nerovnosti, ale termín dokončení dráhy 30. května, což je druhá etapa rozvoje areálu, by měl být dodržený,“ uvedl starosta Vimperka Pavel Dvořák k akci, která bude stát šest milionů korun.
Jak starosta doplnil, bylo třeba se při stavbě dráhy vypořádat se dvěma technicky obtížnějšími místy. „První se týká větších terénních nerovností tak, aby budoucí dráha měla vyrovnanější výškové poměry. Druhým místem je nebezpečná zatáčka, téměř do pravého úhlu a navíc mírně z kopce. To by mohlo znamenat nebezpečí pro bruslaře, kteří by mohli vyjet ze svahu. Proto bylo dohodnuto, že se zmenší poloměr zatáčky, a ta se ještě mírně naklopí do protisvahu,“ vysvětlil starosta