Kdy bylo toto území trvale osídleno?
V roce 1719 přecházejí dědictvím rozsáhlé šumavské lesy na Schwarzenbergy a knížeti Františku Adamovi se v těchto místech tak zalíbilo, že zde nechal roce 1724 zbudovat útulnu pro lovce nazvanou Lovecké domky. Přibližně v místech, kde se dnes nachází lesní správa NP Šumava. O čtvrt století později, tedy v roce 1750, jsou Lovecké domky rozšířeny o knížecí myslivnu a hájovnu a kolem nich začínají vyrůstat první dřevařské domky budoucí osady. Místu se v té době říká „Na myslivnách“.

A jak se dostala do názvu Borovice?
Celou kotlina i okolní svahy kopců pokrývaly v oněch dobách velice kvalitní borovicové porosty, které dají osadě nové jméno. Förhenen. Ani tento název se dlouho neudržel. Chudoba těchto míst a hlavně množství slatí a vřesovišť daly obci jméno Ferchenhaid. Heiden značí v němčině vřesoviště.

Jak se obci v té době říkalo česky?
To je jedna ze zajímavostí obce, že na rozdíl od jiných si i po vzniku Československa až do roku 1945 zachovala svůj německý název, který neměl český ekvivalent.

Mezi roky 1945 a 1948, kdy se objevuje Borová Lada, je však tříletá mezera?
Po skončení II. světové války a po odsunu německých obyvatel byla tato obec několikrát nesprávně přejmenována na Vrchovinu či Břízu. Dokonce 21. černa 1945 je obec přejmenována na Jiříkov, a to na celý rok, než získá již zmíněné jméno Bříza. Teprve 5. února roku 1948 získala jméno Borová Lada. Zásluhu o toto správné označení měl vikář Jan Paterka z Malovic, který správně přeložil ze staroněmčiny slovíčko Ferchen, což znamená borovici.

Borová Lada však dlouho nebyly samostatnou správní obcí?
Od března roku 1849, kdy začal platit takzvaný obecní zákon o zřízení místních obcí až do roku 1927 byl obecní úřad na Novém Světě, od roku 1928 až do roku 1931 je správní obcí nadále Nový Svět se sídlem obecního úřadu v Borových Ladách a pak se na deset let vrací na Nový Svět. V Borových Ladách pak sídlí mezi roky 1941 až 1945.

A po válce?
V roce 1945 byly v obcích zřízeny místní správní komise a Nový Svět i Borová Lada patřily pod komisi na Nových Hutích. Teprve o rok později byla ustanovena komise na Novém Světě, a to i pro Borová Lada.

Koncem roku 1949 místní správní komise nahradily místní národní výbory na Novém Světě vzniká MNV Nový Svět se sídlem v Borových Ladách. V Roce 1960 dochází ke sloučení obcí Nové Hutě, Nový Svět a Borová Lada pod jeden MNV v Borových Ladách a tato situace trvá až do roku 1990, kdy se osamostatnily Nové Hutě.

Jaroslav Pulkrábek