Aby se mohli pustit do práce, musejí mít nejprve projektovou dokumentaci. Vedení obce rozhodlo, že obec uzavře smlouvu o dílo s klatovskou firmou na jeho zpracování včetně administrace čerpání dotací k financování tohoto projektu. Celková cena díla je dvacet tisíc korun. Zastupitelé pověřili podpisem smlouvy starostku obce Janu Hrazánkovou.