„Grant chceme získat na projekt Úpravy prostranství a oplocení Mateřské školy, školní jídelny Borová Lada. Podání žádosti schválilo zastupitelstvo obce v září na zasedání,“ doplnila starostka obce Jana Hrazánková.