V časných ranních hodinách pomocí letadla aplikovali zaměstnanci Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava takzvané entomopatogení houby v oblasti kalamitní svážnice nad Stožcem na Trojmezné.

Celý proces, který by měl lýkožrouta smrkového zahubit, je poměrně složitý. Zjednodušeně lze říci, že bude kůrovec, který je ve stádiu žlutého či hnědého brouka, napaden. Až vyletí, bude již infikován a měl by houbu přenést na další generace. Ty by poté měly být zničeny již v zárodku. „Je to zcela nový způsob ničení lýkožrouta. Chceme tak zamezit hlavně jeho dalšímu šíření. Zvolili jsme lokalitu Trojmezná, která je velmi žhavá, co se týče kůrovce. Jedná se asi o šest set hektarů plochy, která je z většiny nedostupná,“ řekl Petr Kahuda ze Správy NP a CHKO Šumava.

Na zmíněnou plochu letadlo rozprášilo 3,5 kubíku přípravku. Ten je zcela nový a zatím není jisté, jaké budou výsledky. „Vše je zatím otázka výzkumu, takže nemůžeme říci, jak to bude úspěšné,“ doplnil Petr Kahuda.

Ten zároveň doplnil, že přípravek je jinak k přírodě šetrný a byl odborně prověřen, navíc entomopatogení houby se nacházejí v přírodě i normálně. Pokud bude tento postup úspěšný, bude zřejmě využíván i v budoucnosti.