V sobotu v nočních hodinách zasáhla obec Bohumilice ničivá povodňová vlna, která z rozvodněné řeky Volyňky a Bořanovického potoka zaplavila dolní část obce podél Volyňky kde napáchala miliónové škody na majetku povodí, energetiky, obce Bohumilice, v průmyslové zóně na majetku firem Agromont , Bachl a v neposlední řadě i na majetku spoluobčanů obce. Po celonočních silných průtrží byly zaplaveny povrchovou vodou stékající z polí a luk i některé chalupy v nejvyšší části obce. Zde se opět ukázalo, že protipovodňová opatření v obci ještě nejsou ideální a je nutné tento problém zásadně řešit . Řeka Volyňka se opět vrátila do svého původního koryta a vše, co bylo po minulých záplavách v roce 2002 i v předchozích letech vybudováno je opět povodňovou vlnou zničeno.

Při povodni pomáhal občanům postižené části obce Bohumilice místní Sbor dobrovolných hasičů, který byl po celou dobu koordinován starostou obce Jaroslavem Novým a velitelem místního hasičského sboru Jaroslavem Pauchem. Díky obrovskému nasazení , které předvedli místní dobrovolní hasiči, kteří se s rozvodněným živlem potýkali od sobotní noci do nedělního večera a po celou dobu za hustého deště pomáhali na postižených místech našim občanům odčerpávat vodu ze sklepů a zatopených garáží, byla uchráněna značná část majetku. I díky tomu, že Obec Bohumilice za podpory sponzorů zakoupila v loňském roce místnímu sboru dobrovolných hasičů k 120. výročí založení sboru nové moderní plovoucí čerpadlo, byl tento zásah rychlý a velmi efektní.

I když nelze vyjmenovat všechny, kteří se na záchranné akci podíleli, jde většinou o stejnou skupinu obětavých členů místního SDH, pod vedením J. Paucha, I. Pinkeho, R. Vejtasy , T. Bízka či bratrů Kantorových , kteří věnují svůj volný čas ku prospěchu nás všech. Opět se zde ukazuje, že původní hasičská myšlenka Vlasti k obraně, bližnímu k ochraně , jak ji hlásali před 120 lety naši předkové při zakládání hasičského sboru Bohumilice , je i v dnešní době stále aktuální. Bohužel tato – i když dobrovolná činnost, stojí stále více a více finančních prostředků, které musí vynakládat obec, bylo by zde na místě apelovat na příslušné orgány či jednotlivé sponzory o větší podporu dobrovolných hasičů u nás. Vždyť dobrovolní hasiči zachraňují životy i majetek nás všech ! Ještě jednou velký dík starostovi obce Bohumilice J. Novému , Jaroslavu Pauchovi st. a všem dobrovolným hasičům, kteří se podíleli na zmírnění škod po dnešních ničivých povodní.
Josef Preněk, Bohumilice