Prohlídka začala v lisovně, následovala svařovna a pak lakovna. Všechny operace včetně kontrolních měření jsou prováděna pomocí robotů a manipulátorů bez zásahu lidské ruky. Přípravné montážní operace, jako je kompletace karoserie, sestavování náprav a ovládacích mechanismů již vyžadují některé zásahy člověka, ale převážnou část fyzicky namáhavé práce zajišťují rovněž roboty. Poslední závěrečnou fází výroby automobilu je vložení kompletních náprav, motoru, převodovky a příslušenství do předem vybavené karoserie.

Tyto operace nazývají pracovníci BMW svatbou automobilu. Pak už hotový automobil putuje na první start a zkoušku základních parametrů. Celková průběžná doba výroby automobilu se pohybuje kolem 32 hodin.

Naši budoucí automechanici na exkurzi poznali důležitost precizní práce včetně několikanásobné kontroly téměř každé operace. Jedině tímto způsobem si získá pracoviště a potažmo i pracovník důvěru a další zájem zákazníků. Doufejme, že tento názorný příklad profesního nasazení trvale utkví v paměti našich absolventů.

Organizaci exkurze zvládla na výbornou Jihočeská hospodářská komora. Odměnou bylo pochvalné hodnocení všemi účastníky.

Eduard Brůžek