I nadále tak Prachatičtí společně s ostatními městy Jihočeského kraje podporují třídění komunálního odpadu.

„Na základě našich požadavků jsme již v červenci obdrželi kontejnery za symbolickou cenu jednu korunu. Také město Prachatice je totiž zapojené do projektu Krajského úřadu v Českých Budějovicích a obalové společnosti Ekokom,“ informoval Josef Starý z prachatického odboru životního prostředí.

Velké výhody

Město tak celkově mění systém svozu tříděného bílého a barevného skla. Nově se využívají kontejnery se spodním výsypem. Jejich výhodou je, že při vysypání skla zůstávají větší střepy. Ty se na trhu mnohem lépe uplatní při výrobě nových lahví.

Využity budou i stávající vyřazené kontejnery s horním výsypem. Ty budou po úpravě využity na sběr komunálního odpadu či plastů a papíru. „Rozšíření a změna systému sběru skla je dalším krokem v plnění Plánu odpadového hospodářství z roku 2005. Pět kontejnerů bylo ponecháno v záloze pro případnou výměnu a rozšiřování dalších stanovišť,“ vysvětlil Josef Starý.

Nyní bude velmi důležité, aby občané vytříděné bílé a barevné sklo umisťovali do kontejnerů správně podle nalepených etiket. Jedině tím pomohou k lepšímu zhodnocení suroviny.

Pravděpodobně v příštím roce budou vyměněny také kontejnery na barevné sklo, i ty by měly být se spodním výsypem. To bude však již v režii města.