V prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie připravili umělecké zpracování betlémských událostí připravilo členové občanského sdružení Demdaal.