„Každé město by mělo mít něco, co se týká jen jeho a nezáleží na tom, zda jde o velkou stavbu či nějakou drobnost. V tomto případě se naskytla vhodná příležitost, a tak jsme se jí s kolegou Petráškem chopili,“ uvedl ke koupi betlému Martin Paštika.
Dílo strakonického řezbáře Karla Lexy se rozkládá na desce 2 x 3,5 metru a mimo nezbytné atributy Ježíšova narození tu nechybí ani vimperský zámek, tiskař či sklář.
Přáním obou zastupitelů je, aby figurek v betlému, majících vztah k městu, postupně přibývalo, a tím zachytilo specifický ráz a historii města pod Boubínem.
Koupí či přípravou darovací smlouvy však starosti s Betlémem nekončí. Je totiž třeba najít místo, kde by mohl být celoročně vystaven, a to není zas až tak jednoduché.
„Nejdříve jsme jej uložili do sklepení pod starou radnicí naproti minimuzeu Zlaté stezky. To je sice místo zajímavé, ale vlhké a není běžně přístupné. Odtud putoval do zámecké kaple. Tady by mohl být umístěn během sezony. Rádi bychom však našli místo, kde by mohl být vystaven celoročně,“ prozradil anabázi s hledáním vhodného místa umístění betlému Bohumil Petrášek.
Ten, kdo se chce na nový vimperský betlém, který je v současné době umístěný v zámecké kapli, jež je součástí zdejšího muzea, podívat, má tedy čas pouze do konce října. Pak by se měl na čas přesunout do farního kostela na náměstí, kde může být podle liturgických pravidel od Štědrého dne do Hromnic