Výrobky Fair Trade kombinují kvalitu potravin BIO s podporou etického obchodování ve třetím světě.

Zajímavostí je, že dodavateli těchto surovin pro potraviny BIO jsou především farmáři z Afriky, Asie a Latinské Ameriky. „Účastníci přednášky se například dozvědí, že Fair Trade totiž pomáhá budovat rodiny i celé komunity tím, že poskytuje živitelům rodin možnost důstojného výdělku a naprosto odmítá dětskou a nucenou práci na všech stupních výroby a také podporuje komunitní a vzdělávací projekty v dané oblasti,“ pozvala na besedu koordinátorka projektu Přijďte mezi nás II. Edita Hrbková, v jehož rámci se středeční beseda o obchodu uskuteční.