Při nich se všichni zúčastnění dozvěděli, co nového přes letní archeoškolu studenti a jejich vedoucí objevili, a také jak postupují testy DNA. Na promítacím plátně se objevily ukázky zdobených dlaždic a jiných raně středověkých technik na předmětech. Výjimkou nebylo ani znázornění oblastí, kde je patrné provázání současných starousedlíků se středověkou populací.