Velká sportovní hala jako taková v obci nevyroste. Borovoladští udělali v plánu změny.
„Původně chtělo bývalé zastupitelstvo vybudovat velkou sportovní halu pro různé aktivity. Součástí areálu měly být také dva tenisové kurty, budova bazénu a velké parkoviště pro návštěvníky,“ uvedla starostka Jana Hrazánková.
Podle předběžné finanční analýzy, kterou si obecní úřad nechal zpracovat, však současné zastupitelstvo obce rozhodlo, že tenisové kurty budou sice zachovány, ale sportovní hala jako taková v Borové Ladě nevyroste.
„Budovu bazénu bychom chtěli předělat na tělocvičnu pro děti základní školy, měl by vzniknout nový byt, místnost k pronájmu na poskytování služeb, posilovna, dále výhřivka, squash a chybět by neměla ani sauna. Ještě chceme nabídnout možnost ubytování pro návštěvníky Borových lad,“ vysvětlila Jana Hrazánková. Podle analýzy, kterou zastupitelé na stůl dostali, totiž bazén není přesně podle představ, které současné vedení obce má.
Vzhledem k tomu, že v září nastoupí do základní školy velký počet prvňáčků, dosavadní kapacita tělocvičny v základní škole by jim rozhodně nepostačila. Proto v obci počítají s takovými změnami v projektové dokumentaci, aby žáci základní školy měli dostatečné místo pro sportovní aktivity.
Celá změna projektu záleží ale především na posouzení architekta.
„I když se jedná o nákladnou akci, kterou by obec z rozpočtu nemohla financovat, o dotaci jsme prozatím žádat nemohli. Stále čekáme na to, až z vypsaných dotačních titulů z Evropské unie pro dotační období 2007 – 2013 bude jasné, o jakou částku formou dotace můžeme zažádat. Prozatím nikdo není schopen říci, s kolika procenty se obec bude na financování sportovního areálu podílet,“ vysvětlila Jana Hrazánková.
Vše je prozatím ve fázi přípravné a zastupitelé se k tomu budou vyjadřovat při následujících zasedáních i nadále.
„I když pomoc při financování například multifunkční budovy nabídl obci investor, což všichni velice vítame, stále mu nemohu sdělit konkrétní a podrobnější informace, jakou částkou se obec bude na výstavbě podílet. Ze strany obce by to bylo nesolidní jednání,“ dodala závěrem starostka Jana Hrazánková.
„Nyní navštěvuje základní školu dvacet pět žáků. Od září jich v prvním až pátém ročníku bude třicet jedna. Tělocvična, kterou využívají ke sportovním aktivitám, je malá, vznikla ze třídy, která zde kdysi bývala. Nové prostory, které obec plánuje, mohu jen uvítat,“ uvedla ředitelka ZŠ Alena Braunová. Tělocvična by posloužila k doplňkovým aktivitám nejen žáků, ale využívat by ji mohly i ženy ke cvičení. a k ostatním aktivitám. „Hřiště s doskočištěm i s krátkou dráhou na běh bychom uvítali pro sportovní kroužek,“ uvedla Alena Braunová.