Další z pokusů o záchranu vimperské předsunuté bašty Haselburg, pocházející z roku 1479, která je ukázkou středověkého opevňovacího stavitelství, podnikl včera památkář vimperského Městského úřadu Jan Plánek.
Destrukce této unikátní stavby, která patří k nejzachovalejším svého druhu v Čechách a možná i v celé střední Evropě, totiž začala nabírat na obrátkách.
„Majiteli, žijícímu ve Švýcarsku, již byly jednou udržovací práce nařízeny a ty v roce 1999 provedl. Od té doby se zde nic nedělo a dochází nejenom k padání kamene ze zdiva bašty či z nápraží portálu dveří a ohrožování okolních staveb, ale i k destrukci významné památky jako takové,“ popsal situaci památkář Jan Plánek, který svolal na úterý místní šetření za účasti stavebního úřadu, památkářů a majitele nemovitosti.
Posledně jmenovaný se s ohledem na věk a zdravotní potíže z jednání omluvil, nicméně podle dostupných informací již přibližně deset let hledá pro Haselburg kupce a požadovaná cena se dnes pohybuje na šesti stech tisících korunách.
„Závěr jednání bude zřejmě takový, že majiteli nařídíme začít s udržovacími pracemi nejpozději do konce září. Některé práce, jako třeba odstranění náletových dřevin z koruny bašty, budou moci začít ihned, některé si vyžádají určitou dokumentaci a jejich provedení bude složitější,“ odhadl závěry místního šetření Jan Plánek z vimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
O tom, zda se bude i nadále Vimperk pyšnit památkou evropského významu, či se ztratí v rozvalinách, tak ukáží následující měsíce či několik příštích zim.